Samarbetsföretag


Samarbetsföretag

– Företagens framgång gynnar oss alla –

Medlemskap i samarbetsnätverket Novago önskar alla nya företag som erbjuder experttjänster välkomna i sitt nätverk. Målet är att hjälpa företag i alla skeden av deras livscykel genom specialistkompetens, -kunskaper och erfarenhet. Gemensam exponering på regionens företagsutvecklingsbolags sida är effektiv riktad reklam. Ett företag med gott anseende och som erbjuder tjänster och kunskaper för företagare kan bli nätverkspartner på vår webbsida.

Medlemsförmåner:
– exponering (presentation på finska, svenska och engelska samt länk till webbsida) på Novago Yrityskehitys Oy:s webbsida och möjlighet att erbjuda experttjänster
– möjlighet att delta i evenemang anordnade av Novago
– rätt att använda Novago Yrityskehitys Oy:s namn i marknadsföring

Medlemsavgifter:
årsavgift enligt företagets storlek:
– 1–10 personer 400 euro
– 11–30 personer 800 euro
– över 30 personer 1 200 euro
– årsavgiften för föreningar och läroanstalter är 200 euro
– årsavgiften för banker och försäkringsbolag är 1 200 euro

Intresserad?


Lämna dina företagsuppgifter och kontaktpersonens uppgifter, så kontaktar vi er!

Novago Yrityskehitys Oy får använda de uppgifter jag lämnat i sitt register och sina brevutskick (dataskyddsbeskrivning). Kunden ansvarar för att uppgifterna som kunden lämnar till Novago Yrityskehitys Oy eller dess representanter är korrekta och riktiga. Novago Yrityskehitys Oy ansvarar inte för kundens företagsekonomiska och skattemässiga följder av beslut som fattats på basis av råd och förslag som getts inom ramen för rådgivningstjänsten.

Företagets grunduppgifter

8 + 7 =

Vi erbjuder företag ett mångsidigt nätverk av experter som erbjuder olika tjänster för affärsverksamheter. Här hittar du de som vill hjälpa ditt företag lyckas. Besök deras sidor och titta närmare på vilka tjänster de erbjuder.

Novagos samarbetsföretag


Fibren Oy/Tilana LKV
www.tilana.fi
Tilana LKV är ett förmedlingsföretag som fokuserar på att sälja, hyra ut och utvärdera verksamhetslokaler samt utveckla fastigheter. Vi sköter försäljningen eller uthyrningen för ägarens räkning och hjälper personer som söker verksamhetslokaler att hitta de lokaler som passar deras affärsverksamhet bäst. Vid företagsaffärer hjälper vi såväl säljare som köpare att fastställa värdet på företaget eller verksamhetslokalen samt tar fram nödvändiga dokument för affären. Vi är verksamma i Västra Nyland och speciellt i Lojoregionen.

MK-Law Oy
Advokatbyrå
www.mklaw.fi
MK-Law Oy är en advokatbyrå som specialiserar sig på affärsjuridik. Vi hjälper såväl små som stora kunder med juridiska affärsfrågor. Vi rådger våra kunder i frågor som rör bl.a. avtalsrätt, bolagsrätt, företagsarrangemang och skatterätt. Vi hjälper dem också i juridiska frågor som rör arbetsrätt och teknologi- och immaterialrätt samt vid tvistelösning. Vår lagtjänst täcker Finland och Ryssland. Vi betjänar också på svenska.

Tilitoimisto Memeri Ay
www.memeri.fi
Låt experterna sköta din ekonomiska förvaltning och löneräkning så att du kan lägga din tid på det som är viktigast – din affärsverksamhet. Genom ett flexibelt samarbete bygger vi upp en lämplig tjänstehelhet för ditt företag med ekonomisk förvaltning och löneadministration. Memeri grundades 2004 och har för närvarande sju experter, varav två är företagare. Vårt kontor ligger i centrala Lojo. Tilitoimisto Memeri är auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet.

Agens Oy
www.agens.fi
Se vår verksamhetsidé på video! Agens Oy är en modern digital juristbyrå som erbjuder företag och företagare interaktiva, smarta och redigerbara avtal för deras affärsverksamhet med juriststöd vid behov, timdebiterat juristarbete och juridisk-ekonomisk rådgivning för bolag. Förutom företags- och avtalsjuridik erbjuder vårt nätverk av experter även andra specialistkunskaper. Vårt effektiva arbetssätt tryggar de förmånligaste priserna i branschen. Vi betjänar också på svenska.