Hoppa till sidans innehåll

Få fördelar av Startti Plus-tjänsten

Startti Plus är en avgiftsfri experttjänst som tillhandahålls av TE-byrån i Nyland. Nylands TE-byrås kunder och kommunförsökskommuners kunder, som har fått ett positivt startpengbeslut eller påbörjat företagsverksamhet med 4 månaders arbetslöshetsförmån, kan ansöka om tjänsten. Tjänsten produceras av TE-byråns avtalspartners, av vilka en är Novago Företagsutveckling Ab. Du kan ansöka om tjänsten om cirka 3–6 månader från företagsverksamhetens början. Tjänsten är individuell och TE-byrån överväger fallspecifikt kundens behov av tjänsten och vägleder kunden till tjänsten.

Närmare information om hur du ansöker om Startti Plus-tjänsten vår du via e-post från Nylands TE-byrå genom att kontakta adressen starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

Startti Plus -tjänsten i ett nötskal

Gör så här!

1. Bekanta dig med Startti Plus-tjänsten
2. Ansök om Startti Plus-tjänsten här och välj Novago som tjänsteproducent
3. Vi kontaktar dig och avtalar om en tid för ett individuellt rådgivningsmöte

Experter:

Raseborg

Martina Sundqvist

Företagsrådgivning, nyföretagarrådgivning

+358 44 369 1866

Raseborg

Satu Österberg

Nyföretagarrådgivning

+358 44 759 9779

Vårt verksamhetsområde har förändrats från och med 1.1.2024 – vi betjänar i Hangö, Ingå och Raseborg - mera uppgifter