Startpengen och Startti Plus

Startpengen är avsedd att underlätta den blivande företagarens uppehälle i företagets startskede. För att ansöka om startpeng behöver du en affärsplan och lönsamhets- och finansieringskalkyler. Vi hjälper dig med dem – boka tid till vår kostnadsfria företagsrådgivning!

Kom ihåg att ansöka om startpeng innan du grundar företaget

Startpengen är ett personligt stöd till företagaren och beviljas för sex (6) månader i början av företagsverksamheten. Startpengen kan förlängas i högst sex månader. Förlängning av startpeng måste sökas senast en månad innan den första perioden med startpeng löper ut. Titta närmare på arbets- och näringsbyråns broschyr om förutsättningarna för att få stöd och hur man ansöker om det.

Utnyttja Startti Plus-tjänsten

När du beviljats startpeng erbjuder arbets- och näringsbyrån den kostnadsfria tjänsten Startti Plus. I Västra Nyland hjälper Novagos företagsrådgivare dig med idéer och en skriftlig utvecklingsplan för att utveckla företagets försäljning och marknadsföring. Det är en ekonomisk förmån som hjälper dig nå dina kunder ännu effektivare. Fråga mer om Startti Plus genom att kontakta den arbets- och näringsbyrå som beviljade startpengen och berätta att du vill fortsätta utveckla ditt företag.

 

Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna

Tallenna

Satu Österberg
Satu Österberg
Nyföretagarrådgivning, Startti Plus, rekryteringstjänster
Martina Sundqvist
Martina Sundqvist
Företagsrådgivning, nyföretagarrådgivning, Startti Plus