Hoppa till sidans innehåll

Utveckla ditt företag

Ett företag kan växa på många olika sätt

Man kanske behöver mer personal och nya marknader eller så måste man kanske tänka om verksamheten helt. Det är dags att boka tid för ett kostnadsfritt möte. Novagos företagsrådgivare är en förtrolig partner för ditt företag som noggrant sätter sig in i företagets situation. Det är lätt att kontakta oss i alla ärenden som har att göra med företagets utveckling.

Identifiera möjligheterna på marknaden

Västra Nyland är ett bra ställe att internationalisera sig på, härifrån är avståndet kort till Europas centrum. Motorvägen E18 till Lojo, de goda förbindelserna till hamnen i Hangö, varifrån sjövägen till Europa börjar. Internationalisering kan innebära att man utövar affärsverksamhet med utländska kunder eller flyttar sitt eget företag eller delar av det till ett annat land. Det finns utmärkta förutsättningar för båda dessa i vår region.
På vilken marknad skulle det finnas efterfrågan på ditt företags kunnande och dess produkter? I vårt expertnätverk ingår ett antal experter inom internationell handel och marknadsundersökningar. Vi har ett nära samarbete med Handelskammaren, Finnvera, Business Finland och många andra experter inom internationell handel och marknader. När du vill internationalisera ditt företag, kontakta våra experter!

Påbörja planeringen av ägarbytet i god tid

Novagos experter ger råd om planering och smidigt genomförande av ägarbytet, hanteringen av myndighetsförpliktelser i samband med ett företagsförvärv och ordnande av nödvändig finansiering. Ägarbytet tar vanligtvis tid, oavsett om efterträdaren till verksamheten är en anhörig eller någon icke-familjemedlem. Tillräcklig tid måste avsättas för att ordna de praktiska ärendena. Det är minst lika viktigt att mentalt förbereda sig för ägarbytet. Situationen är ofta ny och aldrig tidigare upplevd för vare sig den som överlåter företaget eller för den som eventuellt fortsätter med verksamheten. Det viktiga är att båda parterna får konfidentiell och likvärdig rådgivningshjälp.

Faserna i ägarbytet:
Intresset väcks och vi börjar ta reda på saker i anslutning till ägarbytet.
Det lönar sig att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda sig och fatta besluten.
När besluten har mognat går vi vidare till genomförandefasen.

Boka ett möte med en expert, vår tjänst är konfidentiell och individuell. Den grundläggande rådgivningen är kostnadsfri, men vi tillhandahåller även avgiftsbelagda experttjänster.

Visste du att

Åtta av tio företag i Västra Nyland är små företag med högst fem anställda. Många av dessa ännu små företag har möjlighet att bli större och omsätta mer. Titta på videon och ta kontakt med oss!

Novago betjänar fungerande företag i alla ärenden och utmaningar gällande företagsverksamheten.

Lojo

Tom Gammals

Verkställande direktör

+358 50 911 1866

Lojo

Raseborg

Annika Metsämäki

Företagsrådgivning

+358 44 046 4481

Raseborg