Hoppa till sidans innehåll

HR-tjänster

Rekrytering är en tillväxtmöjlighet för en entreprenör och genom rekrytering kan företagets kunnande utvecklas och kompletteras. För en enskild företagare betyder rekrytering en kollega, och det finns ingen anledning att avbryta verksamheten under semestern. Rekrytering är också en risk: företaget kanske inte klarar en felaktig rekrytering.

Företagarna i vår region har många frågor:

Vi har väglett våra kundföretag i dessa och många andra frågor i mer än 10 år. Vi samarbetar med utbildningsinstitutioner i vår region och kan även ge råd i speciella frågor som berör lärlingskontrakt och anställning av internationell arbetskraft (även ukrainare). Med stöd av Europeiska socialfonden har vi kunnat betjäna arbetssökande kunder på projektbasis, och tack vare stödet har vi programvara som personer som söker arbete fortgående kan logga in. Kontakta oss och fråga mera.