Hoppa till sidans innehåll

Turismens materialbank

Tältä sivulta löytyy materiaalia ja linkkejä, jotka voivat olla hyödyksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Materiaalipankki on laadittu hankkeessa ‘Welcome – matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla’, joka toimi rahoituksella Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahastosta 2018-2021. Materiaalipankkia päivitetään säännöllisesti.

Puuttuuko jotain tietoa tai linkki? Kerro tästä viestillä hankkeen vetäjälle – alexandra.stoor@novago.fi

Sisällys

Utveckling av produkter och tjänster / produktifiering

Novago O icon Byaturismens ABC

Byturism betyder en kombinerad insats från byns turismföretag, samarbetspartners och bybor för att utveckla turismen. Syftet med byturism är att göra turismen i landsbyar till lönsam affärsverksamhet, att ge liv åt byarna och öka välbefinnandet. Målet för utvecklingen är idén att turismen ger möjligheter till ytterligare inkomst och försörjning för byarnas icke-turismföretagare. Utvecklingen av byturism konkretiseras i turismprodukter. Turistprodukterna i byn kombinerar byns unika historia, byaktörernas tjänster och turismföretagets produkter. Ett av de viktigaste teman när man marknadsför byaturism internationellt, är den finska livsstilen.

Lomalaidun ry / EU-finansiering

Novago O icon Byaturismens grunder

Material från Ylä-Karjalan matkailukylät -projektets första workshop.

Novago O icon Fler turismprodukter med hjälp av byaturism

Material från Ylä-Karjalan matkailukylät -projektets andra workshop.

Ylä-Karjalan matkailukylät -hanke, Pikes Oy
Entra Oy

Novago O icon Turismens ABC – utbildningspaket för turismföretagare (fi)

Framgångsrik verksamhet baseras ofta på god affärskunskap. Högkvalitativa, säkra och kundorienterade tjänster och produkter är nyckelord för turistföretag när de vill driva sin egen verksamhet. Denna webbplats ger nyckelinformation för en startande eller redan etablerad företagare. Informationen har sammanställts i ett utbildningspaket som består av fyra olika avsnitt: turismmiljö och funktioner, framgångsrikt företag, säkerhet samt lagar och förordningar.

Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin liitto

Novago O icon Handbok för produktutvecklare inom turismbranschen (fi)

Handboken är uppdelad i fyra sektioner. Man kan gå igenom en sektion i gången i den ordning man vill. Till boken hör många länkar, extra information och intressanta exempel.

LUC Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Novago O icon Hur tjänar man på aktiviteter? -guide (fi)

Den här guiden är gjord för de företag och som erbjuder programtjänster och som behöver nya synvinklar och idéer för att utveckla intäktsmodeller och tjänsternas prissättning. Guiden fokuserar mest på paddlings-, cyklings-, vandrings- och fisketjänster, men största delen kan också implementeras i ett mycket bredare utbud. De verktyg som hör till guiden är bl.a konkurrentanalys, produktanalys och produktprissättning.

Novago O icon Hur tjänar man på aktiviteter – tillhörande verktyg (fi)

Outdoors Finland, Visit Finland / Landsbygdsfonden

Novago O icon Märkning av rutter

Bra terrängrutter är tydliga och enhetliga för användaren och kostnadseffektiva för upprätthållaren. Markeringar betjänar både inhemska och utländska turister under alla säsonger på olika typer av rutter och där rutterna korsar varandra. Markeringarna och skyltarna fungerar framför allt som en säkerhetsfaktor. Den här sidan hjälper dig att planera och upprätthålla rutter och ruttmarkeringar i terrängen.

Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Lapin pelastuslaitos,
Forststyrelsen Naturtjänster

Novago O icon Finländsk lyxturism (fi)

Lyxturisterna har hittat till Finland, men vad betyder egentligen lyxturism?  Den nya lyxen betyder inkluderande, personliga resor för resenären. Endast upplevelser räcker inte längre, utan resenären vill utveckla sig själv under sin resa för att bli en bättre person. Finska turistföretag har alla möjligheter att förse lyxresenärer med meningsfulla och autentiska upplevelser. Denna guidebok erbjuder turistindustriföretag som är intresserade av lyxturism, olika perspektiv på turismmålgrupper, produktutveckling, produkter och servicekultur. Guiden behandlar också verktyg som underlättar för företag att utveckla sina produkter.

Visit Finland

Novago O icon Planeringshandbok för cykelturism (fi)

Terrängcykling intresserar också naturturister och enligt många resanden är just terrängcykling det intressantaste sättet att röra sig i naturen. Utfärdscykling är däremot ett väldigt bra sätt att bekanta sig med byar och livet utanför de stora städerna. Syftet med den här planeringshandboken är att ge konkreta råd ifall du vill utveckla utfärds- och terrängcyklingsrutter till en del av företagets affärsverksamhet.

Outdoors Finland, Visit Finland / Landsbygdsfonden

Novago O icon Planeringshandbok för vandringsturism

Detta är en praktisk handbok som är utformad ur besökarens synvinkel om hur man rör sig på vandringslederna. Handboken inkluderar vandringsstigarnas och -ledernas planering, marknadsföring och kommunikation genom olika kanaler.

Outdoors Finland, LAMK, Visit Finland / Maaseuturahasto

Novago O icon Planeringshandbok för vandringsleder

En tredjedel av de internationella turister som besökt Finland säger att de vandrat under sin semester. Vandring är ett bra sätt att bekanta sig med Finlands unika natur och samtidigt njuta av tystnaden och vandringen i sig själv. Syftet med den här planeringshandboken är att ge verktyg för att kunna planera och utveckla vandringsleder samt öka nyttjandet av dessa i turismverksamhet.

Outdoors Finland, Visit Finland / Landsbygdsfonden

Novago O icon Produktifiering av paddlingsturism

Planeringshandboken är ämnad för dem som planerar, anlägger och upprätthåller paddlingsrutter samt för de turism- programtjänsteföretag som använder rutterna i sin näringsverksamhet. Handboken beskriver paddlingsrutter ur turistens synvinkel. Till planeringshandboken hör en bilaga som handlar om produktifiering av paddlingsturism.

Outdoors Finland, Visit Finland / Landsbygdsfonden

Novago O icon Produktkortsmodell – Excel

Produktkortet samlar in både kommersiell och operativ information om produkt- och tjänsteleverantörerna. Kortet består av olika flikar som innehåller olika information.

LUC matkailu / EU-finansiering

Novago O icon Produktkort och prissättning, Pikes, workshop

– Produktkort; interna och externa
– Blueprint och grunderna i prissättning

Ylä-Karjalan matkailukylät -projektet, Pikes Oy / EU-finansiering
Workshop: Aurana Oy

Novago O icon Produktkortsworkshop, 23.1.2020 (fi)

Produktkortsanvisningar
Produktkort för handlingsplan (fi)

Produktkort har du stor nytta av: interna produktkort för att säkerställa en smidig tjänst och kontrollera kvaliteten. Externa produktkort använder du för återförsäljare och broshyr/flyer för slutkunden, antingen digitala eller utskrivna.

Utbildare: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / Landsbygdsfonden

Novago O icon Produktifieringsworkshop – Luonnosta liiketoimintaa, 23.4.2019, Welcome-projektet (fi)

Under workshopen gick vi igenom hur man göra fungerande produkter, tjänster och paket med naturen som utgångspunkt. Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / EU-finansiering

Novago O icon Pyörämatkailun kehittäminen – produktifieringsworkshop 22.11.2019, Welcome-projektet (fi)

Under utbildningsdagen gick vi igenom hur man gör fungerande produkter, tjänster och paket för cykelturister. Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / EU-finansiering

Novago O icon Produktifieringsutbildning – Produktifiering under korona-tiden, 25.5.2020, Welcome-projektet

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / EU-finansiering

Novago O icon Produktrekommendationer för bastu och behandlingar

Dessa produktrekommendationer fungerar som hjälpmedel för företagare och berättar om de saker man bör ta i hänsyn till då man erbjuder sina tjänster till internationella kunder. Förutom dessa rekommendationer bör också Visit Finlands internationaliseringskriterier följas.

Outdoors Finland, Visit Finland / Landsbygdsfonden

Novago O icon Produktrekommendationer för Finländsk matturism

Mat blir en allt viktigare del av reseupplevelsen och motivet till att resa. Detta verktyg har gjorts för att företag ska kunna producera högklassiga och lönsamma matupplevelser för sina kunder

Visit Finland, Maa- ja metsätalousministeriö, Haaga-Helia

Novago O icon Evästä matkailuun – guide för hur man bygger upp en smakresa

Mat är en spännande del av finsk turism. Guiden innehåller 99 tips för turismföretagare och utvecklare.

Kristiina Havas & Kristiina Jaakonaho, Haaga-Helia

Novago O icon Instruktioner för planering av utomhusområden och -rutter

Bra utomhusområden uppfyller behoven hos utomhusanvändare. Ett bra utomhusutrymme kan också locka dig att prova något nytt. Bra utomhusaktiviteter inkluderar enkel åtkomst, användbarhet, kvalitet och nödvändiga strukturer. Suomen Lato har samlat ihop material som kan vara till nytta ifall man planerar t.ex. skid-, cyklings- eller vandringsrutter, vinterbadplatser eller pulkabackar.

Suomen Lato ry

Novago O icon Tarinallistaminen

Genom storytelling kan du få ditt företag och dina tjänster att stå ut bland med mängden av andra och skapa unika upplevelser för kunderna. Nedan har vi samlat länkar och guider som handlar om storytelling i företag.

Novago O icon Storytellingutbildning för turismföretag 31.3.2020, Welcome-projektet (fi)

+ Storypuu sagoidentitet
+ Öppen berättelse

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Anne Kalliomäki, Tarinakone
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / EU-finansiering

Novago O icon Storytelling (fi)

De tre faserna av storytelling

Rural Finland, Karelia amk, University of Eastern Finland / EU-finansiering

Novago O icon Tarinakone (fi)

Via denna sida kan du ladda ner en guide för hur du kan utveckla dina produkter genom storytelling.

Tarinakone – Anne Kalliomäki

Digital utveckling

Novago O icon Digital utveckling – basic, 11.4.2019 (fi)

Förbättra företagets digitala synlighet och marknadsföring. Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / Landsbygdsfonden

Novago O icon Digital utveckling – boosting, 22.10.2019 (fi)

Förbättra företagets digitala synlighet och marknadsföring.
Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / Landsbygdsfonden

Novago O icon Digital marknadsföring, 11.2.2020 (fi)

mall för marknadsföringsplan

Utan planering är det svårt att göra marknadsföring som leder till försäljning. Det vet ju alla! Men ändå har de flesta turismföretagen inte gjort upp en marknadsföringsplan. Det låter väl dumt, eller hur? Den här utbildningen ändrar på detta!

Under dagen lär du dig var det lönar sig att finnas med och varför. Du gör upp en egen marknadsföringsplan och får feedback från utbildaren. Dessutom får du ett flera exempel från turismbranschen för både B2C och B2B-marknadsföring. Utbildningen erbjuder något för alla, från nybörjare till mer erfarna.

Utbildare: Ilkka Kauppinen, Kodja Consulting
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / Landsbygdsfonden

Novago O icon Det digitala språnget – turismföretagarnas ABC

En checklista med tio saker att kontrollera angående grunderna i företagets digitalisering.

Visit Finland

Novago O icon Verktyg för att analysera företagets nätsidor och sociala medier

Här har vi samlat olika verktyg för att analyser företagets websidor och sociala medier:

Novago O icon Website Grader

Website grader mäter hur stark din websida är.

Novago O icon Check PageRank

Gratis domainanalys.

Novago O icon Underhood

Underhood mäter styrkor och svagheter i företagets  sociala medier Facebook och Twitter. Gratis prövotid.

Novago O icon Broken Link Check

Broken link check är ett mycket bra verktyg som kontrollerar alla länkar på nätsidan och meddelar vilka som inte längre fungerar.

Novago O icon Material från Expand to e-business -projektets utbildningar

Projektet Expand to e-business, svänger sig till de företag i Nyland som vill ut på den internationella marknaden. De ordnar avgiftsfria utbildningar, choaching och andra utvecklingsmöjligheter för företagen. Bland materialet finns bl.a. information om Google Analytics, sökmotoroptimering och olika företagskulturer.

LaureaSuomen Yrittäjät / EU-finansiering

Novago O icon Nätbutiksguide för turismföretagare

Guiden ger dig praktiska råd om vad du som företagare behöver veta eller kunna för att e-handeln för företaget skall vara länsamt för e-handel, vare sig det är värt att sälja direkt eller via andra distributionskanaler.

Novago O icon Turismprodukters försäljning på nätet

Näthandel ses som en möjlighet för att öka turistintäkterna, och därför vill man göra reseprodukter och -tjänster tillgängliga för köp på nätet. Denna studie av Solita Oy beskriver konkreta lösningar för att göra reseprodukter och tjänster för företag i södra finland tillgängliga på nätet.

Novago O icon Till nätbutiken mars, mars!

Informationstillfällen om nätbutiker. Börja med näthandel, alternativa sätt att sälja online samt sökbarhet och synlighet.

TouNet-hanke, Kirsi Mikkola – Sähköinen Liiketoiminta Oy
/ EU-finansiering

Novago O icon Tripadvisor

Tripadvisor.com är världens största internationella resesida där inloggade medlemmar kan posta foton eller skriva reserecensioner och ge betyg om resmål, hotell och restauranger runt om i världen. Webbplatsen har mer än 600 miljoner recensioner från resenärer.

Mer än 90% av kunderna litar på vad andra kunder berättar och väljer sitt resmål enligt rekommendationer!

Tripadvisor.fi

  1. Gör först ett eget personligt Tripadvisor-konto om du inte har ett från förut.
  2. Därefter kan du göra ett konto för ditt företag. Följ dessa anvisningar (fi)

Internationalisering

Novago O icon Internationaliseringsworkshop, 4.4.2019 (fi)

Översikt över internationella marknader, Visit Finlands internationaliseringskrav samt olika kundgrupper och distributionskanaler. Hur gör man upp företagets internationaliseringsplan och vad det finns för finansiering och stöd man kan söka för företagets internationalisering?

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / Landsbygdsfonden

Novago O icon Internationaliseringsworkshop – basic 1.10.2019, Welcome-projektet (fi)

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Marko Vento, Travel & Stay
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet/EU-finansiering, landsbygdsfonden

Novago O icon Internationaliseringsworkshop – boosting 2.10.2019, Welcome-projektet (fi)

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Marko Vento, Travel & Stay
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet/EU-finansiering, landsbygdsfonden

Novago O icon Känn dina kunder! Turismföretagarens målgrupper

Att betona det lokala och äkthet har berikat Finlands image som turistland och skapat möjligheter att skilja sig från grannländerna. Att rikta in sina produkter och marknadsföring till rätt målgrupper är av största vikt när konkurrensen om turister blir mer intensiv. Vi måste ge våra turister skäl att komma till just Finland under semestern, kunna locka första gången-resenärer att komma tillbaka samt förlänga vistelsen. Den här arbetsboken har skapats för att tillgodose dessa behov.

Visit Finland

Novago O icon Turismföretagarens internationaliseringsguide – 2019

Denna guide ger turismföretagare grunderna i hur man skall marknadsföra sig då man svänger sig till den internationella marknaden, detta enligt 4P-modellen; produkt (product), pris (price), kanaler (place) samt kommunikation (promotion). Guiden tar upp saker angående prissättning och utformninga av produkter samt utmaningar och möjligheter gällande digital marknadsföring.

Visit Finland

Novago O icon Visit Finlandin My Stay -palvelu

Visit Finlands hemsida har årligen över 8 miljoner besökare och produktmanualen My Stay har månatligen mellan 50.000-100.000 användare. Hänvisning till My Stay görs i alla Visit Finlands marknadsföringskampanjer och aktiviteter samt ger information vid mässor, för PR och media, tidningar och nyhetsbrev.

Länken är öppen endast två gånger i året för att lägga in nya produkter eller för att ändra sin information. Informationen som läggs in ses över och översätts sedan till nio språk som finns på Visit Finlands hemsida.

Det är avgiftsfritt för företagare att vara med. För att kunna lägga in produkter måste man uppfylla Visit Finlands internationaliseringskriterier.

Svenskspråkig kontaktperson vid Visit Finland för manualen är Liisa Renfors,  liisa.renfors@businessfinland.fi 

Novago O icon My Stay produktmanual (en)

Nästa gång My Stay produktmanualen är öppen så företagare kan sätta in produkter är 10.-31.10.2019

Novago O icon My Stay ABC

Oppaasta löydät My Stayn sisältö- ja kriteeriohjeet.

Novago O icon Marknadsföring

Dessa check-listor som Caito-projektet utarbetet, gör det lättare för företag att utvärdera sitt produktutbud för den japanska marknaden. Målgrupperna är tre olika; kvinnor i åldern 25-49, familjer samt gruppresenärer.

Caito / Interreg Baltic

Försäljning och marknadsföring

Novago O icon Produktkortsmodell – Excel

Produktkortet samlar in både kommersiell och operativ information om produkt- och tjänsteleverantörerna. Kortet består av olika flikar som innehåller olika information.

LUC matkailu / EU-finansiering

Novago O icon Produktkort och prissättning, Pikes, workshop

– Produktkort; interna och externa
– Blueprint och grunderna i prissättning

Ylä-Karjalan matkailukylät -projektet, Pikes Oy / EU-finansiering
Workshop: Aurana Oy

Novago O icon Visit Finlands mediabank

Mediabankens mål är att dela de fantastiska foton och videor från Visit Finland över hela världen. Mediabanken fungerar främst som ett verktyg för media och turistnäringen. Visit Finlands bilder kan avgiftsfritt användas för att marknadsföra Finland som turistland och för att öka Finlands synlighet i världen. När man använder bilder ska fotografens namn / Visit Finland alltid anges.

Visit Finland

Novago O icon Raseborgs stad – bildbank

Bilderna som finns i bildbanken finns till ditt förfogande som behöver bilder till redaktionellt material eller när du marknadsför Raseborg. Ett företag och en förening kan alltså använda bilderna när de marknadsför sin verksamhet i Raseborg.

Raseborgsstad

Novago O icon Utländska mässor – ABC i försäljning

Utländska mässor och andra försäljningstillställningar är utmärkta tillfällen att personligen träffa en stor mängd potentiella köpare och skapa business-kontakter till nyckelpersoner. Kontakterna under tillställningar är många, men tiden är oftast begränsad. Därför måste man förbereda sig noga på att presentera sina produkter. Guiden ger instruktioner om hur man väljer rätt tillställningar och målgrupper både inom Finland och utomlands, hur man förbereder sig och vad man ska göra under tillställningen.

Visit Finland

Hållbar utveckling och säkerhet

Novago O icon Tillgänglighetskriterier inom turismbranschen

En noggrant utvecklad och tillgänglig turismtjänst är en konkurrensfördel för turismföretaget och betjänar alla konsumentgrupper.

Visit Finland

Novago O icon Koldioxidavtrycksmätare

Räknaren är gjord för att kontrollera företagens koldioxidavtryck.

MAMK, Etelä-Savon maakuntaliitto / EU-rahoitus

Novago O icon Sertifieringar och program för hållbar utveckling (fi)

Här hittas de certifieringar för hållbar utveckling som används i Finland, samt researrangörers och andra turismföretags egna program för hållbar utveckling.

Visit Finland

Novago O icon Turismens säkerhetsverktyg (fi)

Denna sida behandlar olika säkerhetsaspekter angående inkvarterings-, restaurang- och programtjänster. Sidan fungerar som en verktyg för egenkontroll.

Lapin AMK, LUC Matkailu, Lapin Liitto / EU-rahoitus

Novago O icon Regnbågsturism, utbildning, 16.4.2020, Welcome-projektet (fi)

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Hannu Median, Gay Travel Finland
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet
 / EU-finansiering

Novago O icon We Speak Gay and Gay Travel Finland

Gay Travel Finland promotes Finland and Finnish gay-friendly brands to LGBTQ travelers around the world.

Novago O icon Sustainable Travel Finland-utbildning, 26.11.2019, Welcome-projektet (fi)

Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Anu Nylund, Mood of Finland
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet
 / EU-finansiering

Novago O icon Säkerhet vid publiktillställningar (fi)

Materialet tar upp olika säkerhetsaspekter som angår publika tillställningar.

Visit Finland, Rovaniemen ammattikorkeakoulu,
LUC matkailu, Culture Finland

Novago O icon Turvasatanen

Säkerhetsaspekter att ta i bektande vid proffessionell wildlife-turism.

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

Novago O icon Tips för marknadsföring av hållbarhet

En handbok för turismföretagare som stöd i marknadsföring och kommunikation.

Visit Finland

Novago O icon Viestitään kestävistä ratkaisuista

Vi gör redan många saker på ett hållbart sätt, men vi kanske inte kommer ihåg att kommunicera dem till andra. Miljömedvetna resenärer uppmärksammar miljöåtgärder och också det att du berättar om dem. Hållbara lösningar ska kommuniceras till gästerna före, under och efter resan. Workshop för Ylä-Karjalan matkailukylät-projektet.

Ylä-Karjalan matkailukylät-hanke, Pikes Oy / EU-rahoitus

Novago O icon Företagskriser och hantering av dessa – krishantering som ett led i säkerhetsledningen hos företag i resebranschen (fi)

Boken har som mål att ge råd om krishantering och krisinformation till företag i resebranschen. Boken beskriver de grundläggande dragen i en kris, de olika fasernas i individens krisförlopp, vidareutveckling av företagens krisberedskap och informationsplanering. Boken är avsedd som praktiskt stöd för säkerhetsledningen i företag och i organisationer inom resebranschens säkerhetsnätverk. Boken har tagits fram inom ramen för säkerhetsprojektet ”Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja ennakointi” (Säkerhetssystem för turismen i Lappland – utbildning, nätverk och framförhållning) i Lappland.

Inrikesministeriet, LUC Matkailu / Europeiska socialfonden

Livsmedels- och alkoholärenden

Novago O icon Tillverkning och försäljning av livsmedel

Livsmedelstillsynen har som uppgift att övervaka och främja samtliga livsmedels säkerhet, kvalitet och sammansättning och att förhindra och eliminera hälsoskador som orsakas av livsmedel. I detta avsnitt har sammanförts material som stöd för tillsynen i praktiken.

För företagare i livsmedelsbranschen finns information bland annat om bestämmelser som gäller livsmedel, livsmedelstransporter och livsmedelslokaler.

Evira, Livsmedelssäkerhetsverket

Novago O icon Hygienpass

De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha grundkunskaper i livsmedelshygien så att de vet hur maten ska hanteras tryggt. Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten. Arbetaren behöver ett hygienpass om denna arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel. Livsmedelslokaler är exempelvis caféer, restauranger, snabbmatsrestauranger, storkök, livsmedelsbutiker, bagerier och fabriker som framställer livsmedel. Till exempel mjölk, kött och fisk är lättfördärvliga livsmedel.

Livsmedelsverket

Novago O icon Sefo konsultointi

Kontakta också det lokala medborgarinstitutet (MBI), de brukar också ordna hygienpasskurser. De flesta kan erbjuda tenten på svenska, finska och engelska. Man kan välja att läsa materialet själv och endast skriva en tent, eller också delta i en 2h-7h lång utbildning innan man skriver tenten.

Novago O icon Serveringspass

Den ansvariga föreståndaren för ett serveringsställe eller den person som utsetts för uppgiften måste ha ett intyg som visar personens kunskaper om Alkohollagen, enligt ett formulär som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Intyget beviljas personer som med godkänt resultat har avlagt ett prov som bedömer deras kunskaper om alkohollagen och kännedom om övervakningsrutinerna om övervakningsrutinerna.

Valvira

Novago O icon Servering av alkoholdrycker – anvisning

Läroanstalterna baserar provfrågorna på dessa anvisningar.

Valvira

Novago O icon Muut järjestäjät

Kontakta också det lokala medborgarinstitutet (MBI), de brukar också ordna hygienpasskurser. De flesta kan erbjuda tenten på svenska, finska och engelska. Man kan välja att läsa materialet själv och endast skriva en tent, eller också delta i en 2h-7h lång utbildning innan man skriver tenten.

Lagar och förordningar

Novago O icon Matkapakettiapuri.fi

Paketresetjänsten hjälper till attreda ut om resetjänsterna utgör en paketresa eller sammanlänkat researrangemang.

Kilpailija- ja kuluttajavirasto

Novago O icon Paketreselagen (Lag om kombinerade resetjänster)

Konkurrens- och Konsumentverkets information om den nya lag om paketresor, som kom i kraft 1.7.2018.

Kilpailija- ja kuluttajavirasto

Novago O icon Lag om kombinerade resetjänster

Suomen laki, Finlex

Företagsstöd och finansiering

Novago O icon NTM-centralens EU-finansiering

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

Novago O icon Yrityksen kehittämisavustus

NTM-centralen beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. En särskild tyngdpunkt är företagens internationalisering.

Novago O icon Landsbygdsprogrammet

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

NTM-centralen, landsbygd.fi

Novago O icon Leader Suomi

Den bärande tanken med Leader-verksamheten är att ortsbefolkningen själva vet vad som är bäst för att utveckla den egna hembygden. Det finns 54 Leader-grupper i Finland som beviljar finansiering till företags- och föreningsprojekt, samt till projekt inom andra sammanslutningar. Syftet är att dra nytta av den lokala expertisen och det lokala kunnandet för den egna ortens bästa. paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader-grupperna är föreningar som uppmuntrar invånarna att utveckla sina egna orter.

Varje Leader-grupp besluter om den egna regionens finansiering av idéer från föreningar och företag. Finansieringen av Leader-stödet kommer från EU, staten och kommunerna.

Novago O icon Finlands Leader-grupper

På den här sidan finns kontaktuppgifter för alla Leader-grupper i Finland.

Novago O icon Leader – Pomoväst

Pomoväst är en tvåspråkig förening, grundad 1997. Verksamhetsområdet är Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Novago O icon Leader – Ykkösakseli

Ykkösakselis verksamhetsområde under åren 2014-2020 är Salo, Lojo, Högfors och Vichtis.

Leader

Novago O icon Innovationscheck

Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotentialoch för vilket företaget behöver extern expertis. Innovationschecket syftar till att hitta nya affärsmöjligheter för företag och att stödja företagstillväxt och uppmuntra nya företag att innovera.

Med en innovationscheck kan du köpa ny information och kompetens till ditt företag. Du kan använda den för anskaffning av experttjänster i anslutning till innovationsverksamheten. Med en innovationscheck kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Novago O icon Startpeng

Startpengen främjar ny företagsverksamhet och sysselsättningen. Den tryggar företagarens utkomst under den tid som det uppskattningsvis tar att starta och etablera företagsverksamhet – dock för högst 12 månader. Startpengens belopp är lika stort som grunddagpenningen (32,40 euro per dag) och den betalas för högst fem dagar per kalendervecka.

Du kan beviljas startpeng om  

– du är arbetslös arbetssökande

– inte är arbetslös men lämnar till exempel lönearbete, studier eller hemarbete för att bli företagare på heltid

– du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid.

TE-byrån beviljar startpeng efter att ha utrett om företagande är ett lämpligt sysselsättningsalternativ för sökanden.

Förutsättningar för beviljandet av stödet är bland annat

– företagande på heltid

– tillräckliga färdigheter för att bedriva ifrågavarande företagsverksamhet

– möjlighet att bedriva fortlöpande lönsam företagsverksamhet

– nödvändighet med tanke på utkomsten

– inledande av företagsverksamhet först efter att stödet beviljats

TE-palvelut

Novago O icon Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Finska statens ägar- och näringspolitiska mål styr Finnveras verksamhet. Målsättningen är att öka nyetableringen av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export. Verksamheten förutsätts vara självbärande.

Novago O icon Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. Minimibeloppet för Finnveraslånet är 30 000 euro.

Finnvera kan finansiera företagsverksamhet inom nästan alla branscher; endast egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen står utanför våra finansieringsmöjligheter.

Finnvera-lånet är avsett för både små och medelstora företag. Företaget kan vara nytt eller redan existerande.

Novago O icon Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag. Finnveraborgen utgör vanligen 50 procent av kreditbeloppet eller av en annan finansieringsförbindelse

Novago O icon Företagslån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag. Företagarlån kan beviljas delägare i aktiebolag, vars andel av aktiekapitalet och röstetalet är minst 20 procent efter en placering eller ett aktieförvärv som har finansierats med företagarlån.

Finnvera

Planering, uträkningar och lönsamhet

Novago O icon Lönsam prissättning, utbildning 9.5.2019

Effektiv prissättning, olika prissättningsmodeller och priser i de olika försäljningskanalerna. Prissättningsstruktur på både enskilda produkter och paket. Material från utbildningsdag för turismföretagare i västra Nyland.

Utbildare: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Oy
Novago Företagsutveckling Ab, Welcome-projektet / EU-finansiering

Novago O icon Caseövningar 7.5.2019

Material från prissättningsutbildningen för deltagare i projektet Caito. Analys av verksamhetsmiljö, produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Utbildare: Timo Saranpää, Kon-Tiki Tours
Caito-projektet / Interreg Baltic – finansiering

Novago O icon Företagstolken

I Företagstolken hittar man instruktioner, arbetsböcker och kalkyleringsprogram samt blanketter och datadispotioner, vilka hjälper företagaren att självständigt sköta företagets administration, ekonomin och marknadsföringen. Vidare innehåller Företagstolken en del gällande grundandet av ett företag, i vilken grundandet av företaget förverkligas på rätt sätt genom att man förbereder sig för att undvika grynnor, felskär och problem.

Privatpersoner, företag och läroanstalter kan avgiftsfritt använda Företagstolken. Vill man använda Företagstolken i kommersiellt bruk (t.ex. företagskonsultering eller -rådgivning), bör man begära användarrättigheter av Jadelcons Oy.

Novago O icon Affärsplan

Affärsplanen är företagets karta för framtiden och är nästan alltid helt nödvändig att ha på bordet när du förhandlar med finansiärer eller vid möte med en rådgivare.

Beskriv vad som gör ditt företag unikt, vilka behov på marknaden ditt företag fyller och hur. Och på vilka grunder kommer ditt företag att göra vinst och bli en framgång? Vem är dina kunder? Var finns din marknad? Säljer du till konsumenter eller till företag? Är ditt företag lokalt eller har du möjligheter att utvidga globalt? Var så detaljerad och konkret som möjligt i beskrivningen av din målgrupp och marknad.

Novago O icon Finansieringskalkyl

Den här kalkylen hjälper dig att klarlägga vad det kostar att starta ditt företag och planera hur du skall finansiera verksamheten. Tänk noga efter: Vilka anskaffningar är ur företagsverksamhetens aspekt viktiga och befogade? Hur stort rörelsekapital behöver du för att klara dig? Hur stort lager behövs för att försäljningsmålet skall uppnås? Hur mycket har du eller aktionärerna möjlighet att placera pengar, maskiner eller arbetsredskap i företaget? Hur mycket behöver du i lån, varifrån tanker du låna och vad kostar det?

Novago O icon Lönsamhetskalkyl

Med lönsamhetskalkylen kan du få en uppfattning om den omsättning som du borde sträva efter. Ifyllningsanvisningar finns på följande sida.

Novago O icon Försäljningskalkyl

I försäljningskalkylen kan man fördela minimifaktureringsbehovet som lönsamhetskalkylen gett mellan de olika produkterna/tjänsterna.

Personalförvaltning

Novago O icon Kollektivavtal för arbetstagare i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster 1.2.2018–31.3.2020

Till avtalets tillämpningsområde hör typiskt: restauranger, caféer, pubbar, nattklubbar, cateringföretag och personalrestauranger, färdigmat- och tillverkningskök, hotell och övriga inkvarteringar, bad- och välmåendeinrättningar, camping- och caravanområden, semester- och stugbyar, landsbygdsturismtjänster, bensin- och trafikservicestationer, bowlinghallar, semester- och kursgårdar, kongresscenter samt befrämjande av inhemska turismservice, försäljning, marknadsföring och förmedling.

Novago O icon PAM – servicefacket

PAMs viktigaste uppgift är vara ett fackförbund för de som jobbar inom de privata servicebranscherna. Som expert i arbetslivsfrågor vill de bidra till en bättre löneutveckling, anställningsskydd och livskvalitet för medlemmarna.

Deras kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal inom servicebranschen. De vill bidra till att anställda inom servicebranscherna har bättre möjligheter att påverka sitt arbete och kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen, arbetssäkerheten samt affärsverksamheten. PAM vill jobba för att stärka demokrati, rättvisa, jämställdhet och social säkerhet både hemma och internationellt.

PAM

Novago O icon Työsuojelu.fi

“Arbetarskyddsförvaltningen strävar efter att arbete som utförs i Finland sker på ett så sunt och säkert sätt som möjligt och att utförs i enlighet med bestämmelserna för arbetslivet.  Vår uppgift är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för att arbetstagarnas arbetsförmåga ska tryggas och bevaras. Dessutom har vi som uppgift att avvärja olycksfall i arbetet, förebygga yrkessjukdomar och minska fysisk och psykisk ohälsa som arbetet medför för arbetstagarna. Vi ger också råd och anvisningar i frågor som gäller hälsa och säkerhet samt anställningsvillkor. ”

Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst

Projekt

Novago O icon Rural Finland II

Rural Finland II on valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. Päätavoitteena on, että matkailuyritykset sekä ruoka-, luonto- ja kulttuurimatkailun toimijat muodostavat aktiivisia ja avoimia verkostoja ja yhdistävät voimavaroja kehittämistyössä, josta syntyy uusia kansainvälistymiseen tähtääviä palvelumalleja. Hankkeen kesto 1.8.2018 – 31.3.2021.

Novago O icon Hungry for Finland

Hungry for Finland -ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hankkeen kesto 3.9.2018 – 2.9.2021

Novago O icon Caito

Tämä EU-hanke on Viron, Latvian ja Länsi-Uudenmaan alueiden yhteishanke. Tavoitteina on kehittää mukana olevien alueiden Japanin markkinointia, kasvattaa alueiden yrittäjien osaamista Japanin matkailumarkkinoille, kasvattaa maaseutumatkailun tunnettuutta Japanissa, kehittää tuotteita ja tarjontaa lisää alueilta japanilaisille matkanjärjestäjille myytäväksi, parantaa alueiden saavutettavuutta kansainvälisille asiakkaille ja toimia aktiivisesti myyjien, median ja kohteiden tarjonnan välisenä linkkinä. Hankkeen kesto 1.12016-31.12.2019.

Novago O icon Kylään maisemaan

Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee alueille matkailijoita ja edistää kylien yritystoiminnan kehittymistä. Hankkeen kesto 1.7.2018-30.6.2020. Samaiselta sivustolta näkee lukuisia valtakunnallisesti menneillä olevia hankkeita.

Novago O icon Expand2eBusiness

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin. Hanke järjestää digimyyntiin ja -markkinointiin sekä verkkokauppaan liittyviä seminaareja ja työpajoja sekä yhdistää Uudenmaan alueen kansainvälistymistä suunnittelevat pk-yritykset ja kansainväliset osaajat luomaan uutta kansainvälistä
liiketoimintaa. Hankkeen kesto 1.1.2018-31.12.2020.

Novago O icon Coastal Bootcamp

Matkailun yhteistyön kehittämishanke Lounais-Suomen rannikkoalueella. Hanke on Yrityssalon hallinnoima, osatoteuttajina Metsähallitus, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Kohderyhmänä ovat maaseudun mikro- ja pienyritykset. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan pienten matkailualan yritysten kasvua, lisätään Salon, Kemiönsaaren, Paraisten sekä rannikolla sijaitsevien Metsähallituksen kansallispuistojen elämyspotentiaalia ja edistetään matkailualan kestävää kehitystä. Hankkeen kesto 1.10.2018–30.8.2021.

Novago O icon Green Ideas for Tourism

Projekti auttaa matkailualan opiskelijoita kohtaamaan alan tulevaisuuden haasteet integroimalla innovatiivisia maailmanlaajuisia konsepteja osaksi ympäristönsuojelua (esim. kehdosta kehtoon -malli, kiertotalous ja sinisen talouden periaatteet).

Övrigt

Novago O icon Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry

MaRa är turism-, inkvarterings-, restaurangföretagarnas och -arbetsgivarnas intressebevaknings- och arbetsmarknadsorganisation.

Novago O icon Green Care i Finland

Green Care är till naturen och landsbygden kopplad verksamhet som upprätthåller och befrämjar välmående och livskvalitet hos människor.Green Care grundar sig på olika naturbaserade metoder som t.ex. ridterapi och trädgårdsterapi. Metoder används i olika slags miljöer som i skogen, i trädgården, på en lantgård, men även i städer och  inomhus. Hälsobringande effekter uppstår genom återhämtning, aktivitet och gemenskap.

Green Care Finland ry, LUKE / Maaseuturahasto

Novago O icon Matkailun työkalupakki (uppdaterad 11/2017)

I den här filen finns olika verktyg för att utveckla turismen.

Rural Finland, Karelia amk, University of Eastern Finland / EU-finansiering

Novago O icon Företagarnas bedrägeri-guide (fi)

Företagarna i Finland har gett ut en guide som hjälper dig att känna igen och undvika olika bedrägerier. Bedrägerier som riktar sig mot företag har ökat märkbart under de senaste åren.

Guiden presenterar de 12 vanligaste bedrägerierna som riktas mot företag. Dessa är t.ex. registerbedrägerier, falska fakturor, identitetsstölder och VD-bedrägerier.

Guiden berättar vad man bör göra ifall man utsätts för bedrägeri och för varje sätt ges tydliga direktiv.

Företagarna i Finland 

Novago O icon Lomalaidun ry

Lomalaidun ry är en landsomfattande förening som strävar till att öka turismen till landsbygden. Vår främsta uppgift är att förmedla information om turism och produktutveckling, att främja försäljning och markandsföring, samt att öka och förbättra yrkeskunskap och företagsverksamhet inom branchen. Genom att stärka turismen på landsbygden skapar vi högre förutsättningar för en livskraftig landsbygd och dess kulturtradition i Finland.

Novago O icon Djurens välmående i turismtjänster

Goda råd och god praxis för användning av djur (slädhundar, renar och hästar) inom turismnäringen.

LUC matkailu, Lapin AMK, Lapin Yliopisto
EU-rahoitus

Novago O icon Campus Online

Campus Online är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland.

Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet.