Välmående Genom Rekrytering

Projektet Välmående genom rekrytering söker arbetsplatser och arbetstagare. Projektet är en förlängning av det uppskattade och framgångsrika sysselsättningsprojektet Go 4 Work! Företagen får skräddarsydd rådgivning när det gäller att söka och välja arbetstagare samt arbetsavtal. Arbetssökande får råd när det gäller att söka jobb och korta utbildningar. Vi ordnar arbetsförhållandena så att båda parter är nöjda.

Kontakta oss, så söker vi tillsammans en ny arbetsplats eller arbetstagare. Tiina Lindholm, Satu Österberg och Alexandra Stoor hjälper dig med rekrytering. Vår tjänst är kostnadsfri. Europeiska socialfonden har beviljat projektet ett stort bidrag till verksamheten. Finansiering har beviljats fram till 31.12.2019.

”Rekryteringstjänsten har varit en helt oersättlig hjälp för oss. Tiden som vi sparat på att söka arbetstagare och hålla otaliga intervjuer är värd mer än guld för oss. Vi har fått helt fantastiska arbetstagare på det här sättet.”

-Kaféföretagare, Lojo