VALTAUS - Tillväxtcoaching för små och medelstora företag

VALTAUS – Tillväxtcoaching för små och medelstora företag

I projektet Valtaus söker man nya marknader, röjer hinder för tillväxt och utvecklas till en tillväxtmästare. Kontrollerat och målmedvetet. De medverkande företagens årliga omsättning är 0,5–10 M €, företagen har potential och vilja att växa på nya marknader, utveckla sina tjänster och internationaliseras.

De medverkande företagen får skräddarsydd tillväxtcoaching och bygger nätverk över gränserna. Om ditt företag siktar på digitalisering, smidig utveckling och att förutspå framtiden är Valtaus till för dig. Följ med oss och erövra nya marknader och verksamhetsmodeller. Kontakta företagsrådgivare Markku Nordström.