Hoppa till sidans innehåll

Västra Nylands turismstrategi uppdateras

Västra Nylands gemensamma turismstrategi ska uppdateras under våren 2022. Den nya strategin syftar till att möta turismbranschens nuvarande och framtida utmaningar så bra som möjligt. Det fösta mötet ägde rum 29.3 i Tytyri Upplevelsegruva. Mötet arrangerades i samarbete med Novago Företagsutveckling Ab samt turismenheterna i Lojo stad, Raseborgs stad, Ingå kommun och Hangö stad. Som sparrare vid mötet verkade företagslotsen och utbildare Tiina Reijonen vid Visit Finland Akademin, Havsö Oy Ab. Femtio personer, främst företagare, deltog i det gemensamma arbetet.

Västra Nyland har sedan 2013 haft en gemensam turismstrategi. Den första gemensamma turismstrategin för regionen för åren 2013-2016 godkändes i Lojo stad, Hangö stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun, Kyrkslätts kommun, Högfors stad och Ingå kommun våren 2013. Denna strategi har uppdaterats en gång för åren 2017-2020. Covid-pandemin har drabbat turismnäringen särskilt hårt, varför uppdateringen av strategiarbetet nu har påbörjats, när det finns tecken på en återhämtning inom internationell turism.

Stämningen i mötet var förväntansfullt positiv och arbetet bland företagarna var aktivt. Under de senaste åren har aktörerna inom turismbranschen i Västra Nyland, både kommuner och företag, haft en god samarbetsanda. Tack vare den systematiska utvecklingen av turismen i regionen har man insett att vi inte är varandras konkurrenter utan samarbetet är en resurs för hela regionen för att utveckla turismen och öka turismutbudet.

Efter Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy har det pågått flera regionala utvecklingsprojekt i regionen, vars resurser har möjliggjort en mer omfattande utveckling av regionen. Bland utvecklingsprojekt kan bland annat noteras av Novago Företagsutveckling Ab förvaltade Welcome 1 & 2, av Lojo stad förvaltade EU Central Baltic-projekt Caito och Rural Lifestyle och cykelledsprojektet South Coast bikepacking Trail som förvaltas av Raseborg stad. Dessutom har vi som kommuner varit aktivt involverade i utvecklingsprojektet Johku-näthandelsplattform samt i skapandet av samarbetsprojektet Carbon Neutral Experience som syftar till att utveckla koldioxidneutralitet i hela Nyland. Genom projekten har man kunnat erbjuda en enorm mängd utbildning och nätverk för turismföretagare i regionen och skapa tillgänglighetsverktyg som gör det lättare för kunden att köpa produkter och förbättrar presentationen av regionens gemensamma utbud.

I den första workshopen för strategin identifierades dagens största utmaningar när det gäller att utveckla turismen i regionen. Dessa inkluderade bland annat kunniga medarbetare och tillgången på medarbetare, kollektivtrafikförbindelser, ökat utbud året runt, gemensam synlighet i marknadsföringen/regionvarumärke och givetvis osäkerheten i den globala situationen om på vilka internationella målgrupper vi kommer att satsa starkare i framtiden. För turisten ska servicekedjan i sin helhet vara i ordning för den valda målgruppen och varje aktör ska arbeta mot gemensamma strategiska mål.

Strategiarbetet kommer att fortsätta under ledning av kommunernas turismenheter så att resultaten av workshopen kommer att ges regionens företagare för kommentarer under våren och ett gemensamt slutresultat tas fram. Målet är att kommunerna ska kunna fatta beslut om de strategiska riktlinjerna före sommaren.

Mer information om beredningen av Västra Nylands turismstrategi ges av turistcheferna
Minna Ermala, Lojo, tfn 044 374 1218
Ville Vuorelma, Raseborg, tfn 019 289 2012
Kira Marschan, Hangö, tfn 040 731 9985

Dela

Läs även