Vi söker nu en företagsrådgivare till vårt team

Vi söker nu en företagsrådgivare till vårt team

Novago Företagsutveckling Ab erbjuder skräddarsydd rådgivning och vägledning åt företag i alla deras livsskeden och vid olika utmaningar. Vi hjälper bl.a. med att starta företag och utveckla företagets verksamhet.  Vi hjälper också företag att ordna finansiering och att internationalisera sig. Novago verkställer också ett flertal projekt vars ändamål är att stöda områdets företag. Våra kontor finns i Lojo och Ekenäs. Mer info på www.novago.fi.

Våra kunder finns på ett tvåspråkigt område (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå) och därför förutsätts att den anställda experten behärskar båda inhemska språken. Övrig språkkunskap ses som en fördel. Den sökande bör ha lämplig, minst lägre högskole-examen.

Arbetet förutsätter:

  • goda färdigheter i kommunikation och nätverkande
  • grundliga kunskaper gällande företagsekonomi

Framgång i arbetet underlättas också om den sökande har:

  • kunnande gällande företagsköp och generationsskiften
  • god kännedom om de olika företagsformerna
  • kännedom om företagsstöd
  • marknadsföringskännedom
  • förmåga att sparra företag gällande internationalisering
  • goda IT-kunskaper

I en skiftande verksamhetsmiljö är det av stor vikt att den sökande är villig och intresserad av att fortlöpande upprätthålla och förkovra sina kunskaper. Novago erbjuder bra handledning till uppgiften. Arbetsuppgifterna förutsätter tillgång till egen bil. Arbetsplatsen finns i Raseborg, på adressen Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs. Arbetet inleds 2.3.2020 eller enligt överenskommelse.

På förfrågningar svarar vd. Tom Gammals, tel. 050-911 1866, under tiden 23.1 och 24.1.2020 kl. 10:00 – 15:00.

Ansökningar, inklusive lönebegäran, ombedes skickas per e-post åt tom.gammals@novago.fi, senast 5.2.2020. Märk meddelandet med rubriken ”Företagsrådgivare.”

54321
(0 votes. Average 0 of 5)