Hoppa till sidans innehåll

Ansökningstiden har gått ut! Vi söker nu tre projektarbetare vars anställning skulle börja 1.1.2019.

Ansökningstiden har gått ut!

Novago Företagsutveckling Ab stöder dig i företagets alla livsskeden. Vi ger personlig rådgivning och handledning när du grundar ett företag, utvecklar din affärsverksamhet eller när du står inför utmaningar. Novago fungerar också som koordinator för olika projekt som stöder näringslivet. Våra kontor finns i Lojo och Raseborg. Mer information www.novago.fi.

Vi söker nu tre projektarbetare vars anställning skulle börja 1.1.2019. Projekten förverkligas på tvåspråkiga områden och det krävs bra networking- och kommunikationskunskaper samt en bra uppfattning om de centrala områdena inom lönsam företagsverksamhet, för lyckat genomförande av uppgifterna.  Uppgifterna förutsätter för branchen lämplig lägre högskoleutbildning samt intresse för hållbar utveckling och digitalisering.

——————————————–

 

Welcome – ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i Västra Nyland, 1.10.2018-31.12.2020, strävar till att utveckla mikro- och små företag som fungerar inom turismbranschen i Nyland. Projektets mål är att stärka området som turismdestination genom produktifiering och få till stånd tjänster som håller hög kvalitet, fungerar året runt och svarar på de internationella kundernas krav. Genom detta förlängs turistsäsongen och besökarna stannar längre på området. Projektet får sin finansiering ur Nylands NTM-centrals Landsbygdsprogram.

Till Welcome-projektet söker vi en projektarbetare för tiden 1.1.2019-31.12.2020.

Av den sökande deltids (50 %) projektarbetaren önskar vi:

Arbetsplatsen är Novagos kontor i Lojo på adressen Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo.

Ansökningarna vill vi ha senast 3.12.2018. Ansökningar och eventuella förfrågningar tas emot fram till 27.11 av projektledare Alexandra Stoor på numret 044 700 4199 eller alexandra.stoor@novago.fi. Märk ut ansökan med ”Welcome.”

 

——————————————–

 

Tutka- och Biitti – är projekt som verkställs tillsammans med andra utvecklingsbolag och läroverk. Målet är att företagen skall få konkret hjälp med att utvärdera sin verksamhet, känna igen framtida kund- och marknadsbehov, förstå och ta i bruk nya verksamhetsformer, känna till verktygen och tillvägagångssätten för kundinriktad verksamhet samt hur man kan täppa igen möjliga kunskapshål. Projekten är EAKR finansierade.

Vi söker företagsutvecklare till Tutka- och Biitti -projekten för tiden 1.1.2019 – 30.9.2020

För att kunna stöda tillväxten hos företagen önskar vi att den sökande

Arbetsplatsen kan vara i Lojo eller Ekenäs enligt arbetstagarens önskemål.

På eventuella förfrågningar svarar företagsutvecklare Markku Nordström, tel. 044 373 1301, 21.11. kl. 12 – 15, 22.11. kl. 8-11 och 23.11. kl. 8-12 samt VD Tom Gammals 27.11. kl. 9 – 16.

Ansökningarna önskas per 3.12.2018 åt Tom Gammals, tel. 050 911 1866, tom.gammals@novago.fi. Märk ut ansökningen med ”Tutka”.

 

——————————————–

 

Välmående genom rekrytering -projektet understöder småföretagarnas välfärd och företagens tillväxtmöjligheter genom att erbjuda rekryteringstjänster. Företagen får hjälp och råd i alla ärenden som berör rekrytering; arbetsavtal, sökande och val av personal samt i kartläggning av möjliga stöd- och skolningsmöjligheter. De arbetssökandes möjligheter till nytt arbete stöds bl.a. genom att hjälpa dem föra fram sitt kunnande bättre. Projektet är ESR finansierat.

Vi söker en projektarbetare till Välmående genom rekryterings projektet för tiden 1.1.2019 – 31.12.2019

Den sökande önskas

Placeringsorten är på Novagos kontor i Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Raseborg (Ekenäs).

Eventuella förfrågningar per 27.11 åt projektchef Tiina Lindholm, tel. 044 479 7009, tiina.lindholm@novago.fi. Märk ut ansökningen med ”Rekry” och skicka den per 3.12.2018.

Dela

Läs även