Welcome - ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland

Welcome

– ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland

 

Projektet Welcome har som uppgift att utveckla mikro- och småföretag som fungerar inom turismnäringen i västra Nyland. Fokus finns på samarbete och nya resepaket med flera aktörer samt produktifiering. Inom projektet skall också företagarnas digitala kunskaper och kännedom om hållbar turism förbättras. Allt detta görs genom bl.a högklassiga utbildningar, workshops och infotillfällen samt benchmarkingresor och samarbete med yrkesskole- och yrkeshögskolestuderande. Finansieringen till Welcome-projektet kommer från Nylands NTM-centrals landsbygdsfond och projektet pågår under 1.10.2018-31.12.2020.

 

Företagarna har fått vara med och påverka!

Under slutet av 2018, bad vi företagare inom turismbranschen att svara på vår enkät. Vi fick in många fina svar och med hjälp av dessa så har vi skräddarsytt projektets utförande. Vi tackar alla som svarat!  Vi kommer att ordna just sådana utbildningar, workshops, benchmarkingresor och andra tillställningar som företagarna önskar. Deltagande i dessa kommer att vara helt avgiftsfritt.

 


Luonnosta liiketoimintaa

Produktifieringsworkshop 23.4 kl. 8.30-16.00

Raseborg – Nordcenter, Herrgårdsvägen 4

Työpaja pureutuu oman toimintaympristön vahvuuksien ja vetovoimatekijöiden hyödyntämiseen tuotteistamisen voimavarana. Miten luonnosta, aitoudesta ja autenttisuudesta rakennetaan menestyviä tuotteita ja miten innovoidaan uusia tuotteita hiljaiselle ajalle. Osallistujia herätellään huomaamaan omat vahvuutensa ja sparrataan tuottamaan arvo- ja elämyspohjaisia tuotteita yhdessä ja erikseen valituille kohderymille. Sopii eri vaiheissa oleville yrityksille. Osallistujat tuotteistaa uusia tuotepaketteja yhdessä ja oppii uusia menetelmiä tuotteistamisen tueksi.

Anmäl dig senast 18.4!

Utbildningen går på finska, men på plats finns också svenska medhjälpare.

 

Lönsam prissättning + Paketreselagen

Utbildning 9.5 kl. 8.30-15.30, 1/2 + 1/2 dag

Lojo, St. Laurence klubbrestaurang
Gunnarlagatan 210

Valmennuksessa käydään läpi matkailualan yleiset hinnoittelumallit, hinnoittelu jakelukanavissa (b2b ja b2c) ja tuoteen ja palvelun hinnoitteluperiaatteet Lisäksi perehdytään yksittäisen tuotteen ja matkapaketin hinnoittelurakenteeseen, hintajoustoon ja tuottojohtamiseen. Osallistuja saa vinkkejä kansainvälisen kaupan kannattavuuteen ja kaupanhierontaan liittyviin kysymyksiin.

Käydään myös läpi matkapakettilain perusteet ja vaikutukset matkailuyrityksen tuotteistukseen, hinnoitteluun ja jakeluun. Osallistuja ymmärtää workshopin jälkeen miten matkapakettilaki säätelee matkailun tuotantoa, myyntiä ja markkinointia.

Utbildningen går på finska, men på plats finns också svenskspråkiga medhjälpare.

Anmäl dig senast 6.5!

 

 

Info-/nätverkstillfälle

14.5.2019 kl. 17.30-19.30

Ingå, Westerby Gård

Vi presenterar olika digitala betalningssystem och en representant från ePassi berättar mer ingående om appen AliPay.

Obs! Tillställningen är inhiberad pga för lågt deltagarantal

 

 


Följ oss på Facebook!


 

Kontakta oss gärna direkt eller skicka era frågor, idéer eller feedback via formuläret!

Ta kontakt!

Alexandra Stoor

Alexandra Stoor

Projektledare

+358 44 700 4199
alexandra.stoor@novago.fi

Taina Jukola

Taina Jukola

Projektarbetare

+358 44 758 5691
taina.jukola@novago.fi