Welcome - ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i Västra Nyland

Welcome

– ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i Västra Nyland

 

Projektet Welcome har som uppgift att utveckla mikro- och småföretag som fungerar inom turismnäringen i Västra Nyland. Fokus finns på samarbete och nya resepaket med flera aktörer samt produktifiering. Inom projektet skall också företagarnas digitala kunskaper och kännedom om hållbar turism förbättras. Allt detta görs genom bl.a högkvalitativa skolningar, workshops och infotillfällen samt benchmarkingresor och samarbete med yrkesskole- och yrkeshögskolestuderande. Finansieringen till Welcome-projektet kommer från Nylands NTM-centrals landsbygdsfond och projektet pågår under 1.10.2018-31.12.2020.

 

Företagare – var med och påverka!

Bästa företagare eller representant för ett företag inom turismbranschen. Vi vill gärna att du svarar på vår enkät! Det tar cirka fem minuter att svara på de tolv frågorna. Med svaren från denna enkät kommer vi att skräddarsy projektets utförande. Dina svar är därför väldigt viktiga så att vi kan ordna rätt sorts utbildningar, workshops, benchmarkingresor och andra tillställningar. Deltagande i dessa kommer att vara helt avgiftsfritt.

 

Svarstiden har gått ut. Ett stort tack till alla som svarat!

 

 

Vid frågor, kontakta gärna!

Alexandra Stoor

Projektledare
+358 44 700 4199
alexandra.stoor@novago.fi