Welcome - ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland

Welcome

– ett samarbetsprojekt inom turismnäringen i västra Nyland

 

Projektet Welcome har som uppgift att utveckla mikro- och småföretag som fungerar inom turismnäringen i västra Nyland. Fokus finns på samarbete och nya resepaket med flera aktörer samt produktifiering. Inom projektet skall också företagarnas digitala kunskaper och kännedom om hållbar turism förbättras. Allt detta görs genom bl.a högklassiga skolningar, workshops och infotillfällen samt benchmarkingresor och samarbete med yrkesskole- och yrkeshögskolestuderande.

Finansieringen till Welcome-projektet kommer från Nylands NTM-centrals landsbygdsfond och projektet pågår under 1.10.2018-31.12.2020.

 

 

Företagarna har fått vara med och påverka!

Under slutet av 2018, bad vi företagare inom turismbranschen att svara på vår enkät. Vi fick in många fina svar och med hjälp av dessa så har vi skräddarsytt projektets utförande. Vi tackar alla som svarat!  Vi kommer att ordna just sådana utbildningar, workshops, benchmarkingresor och andra tillställningar som företagarna önskar. Deltagande i dessa kommer att vara helt avgiftsfritt.

 


Nätverksträff 19.3

Karis, Serendipity, 19.3 kl. 8.30-10.30

Tema: Rekrytering och introduktionsplaner

På plats finns Tiina Lindholm och Minna Rehn från Novago rekrytjänster. Belinda Rehn från Axxell berättar om läroavtal och vad dessa avtal betyder för arbetsgivaren och arbetstagaren. Hon berättar också om den nya examensdelen ‘Kundservice och försäljning’ som skall underlätta för företagarna att hitta kunnig personal.

Tillställningen inhiberad!

Benchmarkingresa 26.3

Tema: Samarbete

Start från Lojo ca kl. 8.00
Svartå Slott
Fiskars – Onoma
Tenala – Pelle Friman, Tenala mejeri
Hangö – Anders Augustsson och Marinelines
Hangö Frontmuseum
Bussen tillbaka i Lojo ca kl. 17.00

Benchmarking 26.3 – program

Benchmarkingresa 28.3

 

Start ca kl. 8.00: Hangö
Raseborg – Snappertuna och Raseborgs slottsruiner
Ingå – Kulturhuset Holken
Sjundeå – Fennia Arena, Purnus Ådal/Se-action
Lojo – Tytyri upplevelsegruva
Bussen tillbaka i Hangö ca kl. 17.00

 

Benchmarking 28.3 – program

Internationaliserings-workshop

4.4.2019 kl. 8.30-16.00

Sjundeå – Kehla Stall, Engesbyvägen 299

Kansainvälisillä markkinoilla on monta hyvää tapaa toimia monia eri kanavia ja monia erilaisia asiakasryhmiä. Kansainvälistymiseen löytyy myös erilaista rahoitusta eri toimenpiteitä varten. Suurimmat volyymit syntyvät matkanjärjestäjämyynnin kautta mutta myös asiakaskokemuksen rikastamisella ja toisten tuottamien sisältöjen hyödyntäminen on oleellista. Työpajassa tehdään katsaus kansainvälisiin markkinoihin, erilaisiin asiakasryhmiin ja jakelukanaviin. Rahoitusinstrumentit tulevat myös tutuksi. Iltapäivästä sparrataan yritysten kansainvälistymissuunnitelmia.

Undervisningen sker på finska, men på plats finns också svenskspråkiga medhjälpare.

Digital utveckling – basic

Utbildning 11.4 kl. 8.30-16.00

Hangö, Tvärminne eläintieteellinen asema, J.A.Palménin tie 260

Tuotteiden löydettävyys ja ostettavuus sekä digitaalinen markkinointi

Digitaalisen löydettävyyden tavoitteena on ohjata asiakasta yrityksen, alueen tai jakelukanavan verkkosivuille tai -kauppaan. Työpajassa keskitymme digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden perusteisiin. Käymme läpi mitkä seikat (algoritmit) vaikuttavat yrityksen luonnolliseen eli maksuttomaan löydettävyyteen ja mitkä toiminnot ohjaavat maksullista näkyvyyttä. Työpajan jälkeen osallistuja ymmärtää, kuinka matkailualueelle ja yrityksiin saadaan ohjattua niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin asiakkaita verkon ja mobiilin välityksellä.

Undervisningen sker på finska, men på plats finns också svenskspråkiga medhjälpare.

Luonnosta liiketoimintaa

Produktifieringsworkshop 23.4 kl. 8.30-16.00

Raseborg – Nordcenter, Herrgårdsvägen 4

Työpaja pureutuu oman toimintaympristön vahvuuksien ja vetovoimatekijöiden hyödyntämiseen tuotteistamisen voimavarana. Miten luonnosta, aitoudesta ja autenttisuudesta rakennetaan menestyviä tuotteita ja miten innovoidaan uusia tuotteita hiljaiselle ajalle. Osallistujia herätellään huomaamaan omat vahvuutensa ja sparrataan tuottamaan arvo- ja elämyspohjaisia tuotteita yhdessä ja erikseen valituille kohderymille. Sopii eri vaiheissa oleville yrityksille. Osallistujat tuotteistaa uusia tuotepaketteja yhdessä ja oppii uusia menetelmiä tuotteistamisen tueksi.

Utbildningen går på finska, men på plats finns också svenska medhjälpare.

Kannattava hinnoittelu
+ matkapakettilaki

Utbildning+workshop 9.5 kl. 8.30-15.30, 1/2 + 1/2 dag

Platsen ännu oklar

Valmennuksessa käydään läpi matkailualan yleiset hinnoittelumallit, hinnoittelu jakelukanavissa (b2b ja b2c) ja tuoteen ja palvelun hinnoitteluperiaatteet Lisäksi perehdytään yksittäisen tuotteen ja matkapaketin hinnoittelurakenteeseen, hintajoustoon ja tuottojohtamiseen. Osallistuja saa vinkkejä kansainvälisen kaupan kannattavuuteen ja kaupanhierontaan liittyviin kysymyksiin.

Käydään myös läpi matkapakettilain perusteet ja vaikutukset matkailuyrityksen tuotteistukseen, hinnoitteluun ja jakeluun. Osallistuja ymmärtää workshopin jälkeen miten matkapakettilaki säätelee matkailun tuotantoa, myyntiä ja markkinointia.

Utbildningen går på finska, men på plats finns också svenskspråkiga medhjälpare.

Info-/nätverkstillfälle

14.5.2019 kl. 17.30-19.30

Ingå

Olika digitala betalningssystem – Alipay och Mobile Pay

 


Följ oss på Facebook!

 


 

Kontakta oss gärna direkt eller skicka era frågor, idéer eller feedback via formuläret!

 

Ta kontakt!

 

 

Alexandra Stoor

Projektledare
+358 44 700 4199
alexandra.stoor@novago.fi

 

 

Taina Jukola

Projektarbetare
+358 44 758 5691
taina.jukola@novago.fi