Yritysapu - Företagshjälp

Företagshjälp erbjuder Nyländska företag hjälp att klara sig igenom Coronakrisen.

En ny Företagshjälp-service kommer att starta i Nyland som samarbete mellan tre utvecklingsbolag, Posintra, Keuke och Novago tillsammans med TE-tjänster. Företagshjälp konceptet erbjuder förebyggande hjälp för både akuta och förutsägbara utmaningar som kan uppstå på grund av Corona epidemin. Målgruppen för Företagshjälp servicen är, företag som sysselsätter 2-20 personer, deras sysselsättningseffekt är betydande och de har drabbats hårt av restriktionerna. Projektet möjliggörs genom Nylands förbund krisfinansiering.

Kartläggning av företagets behov och konkret hjälp  

Med hjälp av SunUra Oy kommer TE-tjänsten att kontakta företag i Nyland och kartlägga deras behov av service som har uppstått på grund av Corona epidemin. Om man kan konstaterar ett behov av servicetjänster så förmedlas företagets kontaktuppgifter vidare till respektive utvecklingsbolag. I Västra Nyland förmedlas uppgifterna till Novago som tillsammans med kunden kartlägger nuläget och gör en plan på hur man konkret går vidare. Målsättningen är att hitta den hjälp företaget behöver för att komma vidare. Den hjälp som erbjuds är skräddarsydd. Det kan vara frågan om att tillsammans med företaget kartlägga utvecklingsmöjligheter, hitta rätt finansiering osv. Tanken är att göra åtgärder i förebyggande syfte så att företaget tar sig igenom krisen.

Företagshjälps verksamhetsområde fungerar ca. 25 000 företag varav ca. hälften hör till projektets målgrupp. Projektet pågår i ca. ett år. 

Om ditt företag vill veta mera om Företagshjälp ta kontakt eller boka tid till en företagsrådgivare på adressen yritysapu@novago.fi

Tilläggsuppgifter

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Företagsrådgivare +358 44 0464481

Susanna Broman

Susanna Broman

Företagsrådgivare +358 44 7687375

Taina Jukola

Taina Jukola

Företagsrådgivare +358 44 7585691