Siirry pääsisältöön

Tärkeää tietoa yrittäjälle: TULOREKISTERI

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otettiin käyttöön 1.1.2019. Se koskee kaikkia palkkaa maksavia yrityksiä, kotitalouksia, yhdistyksiä ja muita organisaatioita. Palkan maksajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tuloreksiteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tuloreksiteriä ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Yksityiskohtaista tietoa löytyy osoitteesta tulorekisteri.fi

 

Mikä muuttuu?

Tulorekisteri muuttaa käytäntöjä, mutta tuo jatkossa hyötyä niin palkkojen ilmoittajalle, viranomaisille kuin tulonsaajallekin. Tulorekisteri vähentää palkkatiedon moninkertaista ilmoittamista viranomaisille, kun jatkossa eri viranomaiset poimivat sähköisestä tietokannasta tarvitsemansa tiedot.

Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 lähtien palkkatietojen ja muiden ansiotulojen käyttäjiä ovat Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).  Toinen vaihe, vuodesta 2020 alkaen laajentaa ilmoittamisvelvollisuuden etuus- ja eläketietoihin, ja mukaan tulevat mm. työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

 

Lisätietoa tuloreksiteristä

Jaa

Lue myös