TUTKA - mikro- ja pk- yritysten kehittämishanke

Tutka-hanke Tutka on Uudenmaan pk- yrityksille suunnattu kehittämishanke, jossa ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiöiden ja alueen yritysten tiivis yhteistyö tuottaa konkreettisia, yrityskohtaisia ratkaisuja liiketoiminnan uudistamiseksi ja siten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tutka -kehityspalvelussa yritykset saavat eväitä tulevaisuuden asiakas- ja markkinatarpeiden tunnistamiseen, uusien liiketoimintamallien soveltamiseen sekä asiakasvetoisen toimintatavan ja yritysbrändin kehittämiseen. Länsi-Uudellamaalla Tutka-hankkeen kehityskohteena on eritysesti Cleanctech-toimiala, jonka yritykset ja muut toimijat kytkeytyvät eri tavoin kehittyvään osaamiskeskittymään; ympäristöklusteriin. Ympäristömyötäiset ratkaisut ja niitä tukevat prosessit määrittävät tulevaisuuden kilpailukyvyn suunnan. Tutka-hanketta toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun sekä kolmen kehittämisyhtiön, Posintran (Itä-Uusimaa), Keuken (Keski-Uusimaa) ja Novagon (Länsi-Uusimaa) yhteistyönä. Tutka-hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018–31.12.2020.
Esa Viitamo

Esa Viitamo

Yritysneuvonta

+358 44 768 1045 esa.viitamo@novago.fi Lohja