TUTKA - mikro- ja pk- yritysten kehittämishanke

Tutka-hanke
Tutka on Uudenmaan pk- yrityksille suunnattu kehittämishanke, jossa ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiöiden ja alueen yritysten tiivis yhteistyö tuottaa konkreettisia, yrityskohtaisia ratkaisuja liiketoiminnan uudistamiseksi ja siten kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tutka -kehityspalvelussa yritykset saavat eväitä tulevaisuuden asiakas- ja markkinatarpeiden tunnistamiseen, uusien liiketoimintamallien soveltamiseen sekä asiakasvetoisen toimintatavan ja yritysbrändin kehittämiseen.

Länsi-Uudellamaalla Tutka-hankkeen kehityskohteena on eritysesti Cleanctech-toimiala, jonka yritykset ja muut toimijat kytkeytyvät eri tavoin kehittyvään osaamiskeskittymään; ympäristöklusteriin. Ympäristömyötäiset ratkaisut ja niitä tukevat prosessit määrittävät tulevaisuuden kilpailukyvyn suunnan. Tutka-hanketta toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun sekä kolmen kehittämisyhtiön, Posintran (Itä-Uusimaa), Keuken (Keski-Uusimaa) ja Novagon (Länsi-Uusimaa) yhteistyönä.

Tutka-hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018–31.12.2020.

Roy Sjöblom
Roy Sjöblom
Yritysneuvonta
Jo toimivien yritysten neuvonta on Royn työkenttää. Myös silloin kun tarvitset apua yrityksen rahoitukseen, yritysostoon tai omistajanvaihdokseen liittyviin kysymyksiin. Kokeneen purjehtijan ominaisuuksilla varustettu Roy osaa
Jarkko Toivonen
Jarkko Toivonen
Yritysneuvonta, Village Waters-hanke
Musiikista ja taiteesta energiansa ammentava yritysneuvonnan ammattilainen, joka sparraa erityisesti jo toimivia yrityksiä. Jarkon erityisosaamista ovat yrityksen rahoitukseen ja omistajanvaihdokseen liittyvät kysymykset. Jarkko toimii asiantuntijana