TUUS - Tulevaisuususkoa ja hyvinvointia yrittäjille

TUUS – Tulevaisuususkoa ja hyvinvointia yrittäjille

Tavoitteena hankkeessa on soveltaa yhdessä yritysten kanssa tulevaisuus- ja strategiatyökaluja, jotka tukevat yrityksiä koronakriisin läpi lyhyellä tähtäimellä ja auttavat samalla kehittämään yritysten omaa toimintaa pidemmälle eteenpäin. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti kiertotalousklusterin pk-yritykset, mutta myös muut yritykset sekä niiden henkilökunta. TUUS-hankkeessa haetaan ratkaisuja yrittäjien ja yritysten kokeman epävarmuuden hallintaan erityisesti koronakriisin mukanaan tuomassa tilanteessa, jossa näköalat eteenpäin ovat sumentuneet ja epätietoisuus aiheuttaa lisäepävarmuutta. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina ja hankekumppanina on Novago Yrityskehitys Oy.

Toteutusaika: 1.5.2021 – 31.3.2023
Rahoittaja: ESR 2014-2020

Lataa TUUS_esite tästä

Yritysten tarve varautua tulevaisuuteen ja löytää tapoja vahvistaa tulevaisuususkoa on korostunut koronakriisin aikana. Epävarma tulevaisuus nakertaa yrittäjien ja yritysten työntekijöiden hyvinvointia. Yritykset tarvitsevat helppokäyttöisiä ja konkreettisia työkaluja tulevaisuuden epävarmuuden haltuunottoon ja hallintaan, joilla saadaan parannettua yrittäjien ja yritysten työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta työn tehokkuutta. Tavoitteena on soveltaa yhdessä yritysten kanssa tulevaisuus- ja strategiatyökaluja, jotka tukevat yrityksiä koronakriisin läpi lyhyellä tähtäimellä ja auttavat samalla kehittämään yritysten omaa toimintaa pidemmälle eteenpäin.

Tavoitteena ei ole vain yritysten liiketoiminnan kehittäminen, vaan samoilla tulevaisuuden haltuunottotyökaluilla pystytään tukemaan myös yrittäjän ja henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia epävarmuuden vallitessa. Rakentamalla tulevaisuuskuvia yrittäjät pystyvät varautumaan ‘uuteen normaaliin’ niin toimintatapojen kuin tuote- ja palvelutarjonnankin suhteen, mutta myös työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden osalta. Osana hankkeen sparrausta yrittäjät tunnistavat myös oman osaamisensa eri ulottuvuuksia ja uudistavat omaa liiketoimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti kiertotalousklusterin yritykset, mutta myös muut yritykset sekä niiden henkilökunta. Kohdealueena on etenkin Länsi-Uusimaa, mutta myös laajemminkin Uusimaa. Lyhyen tähtäimen kehittämisessä asetetaan yhdessä yrittäjien kanssa välitavoitteita, joita seurataan osana liiketoiminnan seurantaa. Työhyvinvoinnin osalta vahvistetaan henkilöstön tulevaisuususkoa ja samalla myös heidän osaamistaan.

Toimenpiteet TUUS-hankkeessa jakaantuvat seuraavasti: Ekosysteemin toimijoiden kartoitus myös mahdollistajien osalta; Yrittäjien rekrytointi mukaan projektiin; Tulevaisuustyökalujen käyttö yhteiskehittämisen työpajoissa yrittäjien kanssa liittyen yrityksen kehittämiseen ja yksilön hyvinvointiin; Avoimet verkottumisseminaarit ja tulevaisuusfoorumit yrittäjille; Tulosten raportointi onnistuneina yritystarinoina; Hankkeen hallinto-, koordinaatio- ja viestintätoimet.

Työskentelytapoina yrittäjien kanssa ovat yhteiskehittämisen alakohtaiset tulevaisuuspajat, mutta myös yrityskohtaiset tulevaisuusverstaat. Niissä pohditaan eri aikajänteillä mahdollisia, todennäköisiä ja välttämättömiä toimia mega- ja minitrendien avulla. Tuloksena osallistuville yrityksille saadaan ratkaisukeskeinen, perusteltu polku tulevaisuuteen, vahvistusta omaan osaamiseen ja uskoa tulevaisuuteen, jota kautta osallistujien työnhyvinvointi paranee ja tehokkuus kasvaa. Hankkeessa luodaan myös ekosysteemitason visio Länsi-Uudenmaan cleantech-sektorille, joka auttaa yhteisen vision ja yhtenäisten toimintatapojen juurruttamisessa. Tuloksena saadaan ennakoivan otteen sisältävä menestystarinoiden digikokoelma, joka myös korostaa osaajista huolehtimisesta kriisien keskellä. Hankkeen fokuksessa ovat erityisesti ne yritykset, jotka uudistumisen kautta voivat paremmin vastata kestävän kehityksen haasteisiin.

Jarkko Toivonen

Jarkko Toivonen

Yritysneuvonta, palveluliiketoiminta ja kiertotalous

+358 50306 6210

jarkko.toivonen[at]novago.fi

Lohja