Welcome - matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla

Welcome

– matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla

 

Welcome-hankkeen tarkoitus on matkailualan mikro- ja pienyrityksien kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Kehitystyön pääpaino on yhteistyössä ja uusien matkapakettien luomisessa sekä tuotteistamisessa. Hankkeen puitteissa kehitämme myös yrittäjien digitaalisia taitoja ja tiedotamme kestävästä matkailusta. Osaamista kehitetään korkealuokkaisten koulutusten, workshoppien ja infotilaisuuksien, sekä benchmarkingmatkojen ja oppilaitosyhteistyön avulla. Rahoitus on saatu Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahastolta ja hanke toteutetaan 1.10.2018-31.12.2020.

 

Yrittäjät itse ovat olleet mukana vaikuttamassa!

Vuoden 2018 lopussa, pyysimme alueen matkailuyrittäjiä vastaamaan verkkokyselyymme. Saimme runsaasti hyviä vastauksia, joiden mukaan olemme suunnitelleet hankkeen tulevia toimenpiteitä. Kiitos kaikille vastanneille! Tulemme järjestämään juuri sellaisia koulutuksia, valmennuksia, benchmarkingmatkoja ja muita tilaisuuksia, joita toivoitte. Näihin osallistuminen on maksutonta.

 


Kansainvälistymistyöpaja

Valmennus 4.4.2019 klo 8.30-16.00

Siuntio – Kehla Stall, Niittykyläntie 299

Kansainvälisillä markkinoilla on monta hyvää tapaa toimia monia eri kanavia ja monia erilaisia asiakasryhmiä. Kansainvälistymiseen löytyy myös erilaista rahoitusta eri toimenpiteitä varten. Suurimmat volyymit syntyvät matkanjärjestäjämyynnin kautta mutta myös asiakaskokemuksen rikastamisella ja toisten tuottamien sisältöjen hyödyntäminen on oleellista. Työpajassa tehdään katsaus kansainvälisiin markkinoihin, erilaisiin asiakasryhmiin ja jakelukanaviin. Rahoitusinstrumentit tulevat myös tutuksi. Iltapäivästä sparrataan yritysten kansainvälistymissuunnitelmia.

Ilmoittautumiset viim. 31.3!

Digitaalinen kehittäminen – basic

Valmennus 11.4 klo 8.30-16.00

Hanko, Tvärminne eläintieteellinen asema, J. A. Palménin tie 260

Tuotteiden löydettävyys ja ostettavuus sekä digitaalinen markkinointi

Digitaalisen löydettävyyden tavoitteena on ohjata asiakasta yrityksen, alueen tai jakelukanavan verkkosivuille tai -kauppaan. Työpajassa keskitymme digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden perusteisiin. Käymme läpi mitkä seikat (algoritmit)vaikuttavat yrityksen luonnolliseen eli maksuttomaan löydettävyyteen ja mitkä toiminnot ohjaavat maksullista näkyvyyttä. Työpajan jälkeen osallistuja ymmärtää, kuinka matkailualueelle ja yrityksiin saadaan ohjattua niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin asiakkaita verkon ja mobiilin välityksellä.

Ilmoittautumiset viim. 8.4!

Luonnosta liiketoimintaa

Tuotteistamistyöpaja 23.4 klo 8.30-16.00

Raasepori – Nordcenter, Åminnen Kartanon tie 4

Työpaja pureutuu oman toimintaympristön vahvuuksien ja vetovoimatekijöiden hyödyntämiseen tuotteistamisen voimavarana. Miten luonnosta, aitoudesta ja autenttisuudesta rakennetaan menestyviä tuotteita ja miten innovoidaan uusia tuotteita hiljaiselle ajalle. Osallistujia herätellään huomaamaan omat vahvuutensa ja sparrataan tuottamaan arvo- ja elämyspohjaisia tuotteita yhdessä ja erikseen valituille kohderymille. Sopii eri vaiheissa oleville yrityksille. Osallistujat tuotteistavat uusia tuotepaketteja yhdessä ja oppii uusia menetelmiä tuotteistamisen tueksi

Ilmoittautumiset viim. 18.4!

Kannattava hinnoittelu + matkapakettilaki

9.5.2019 klo 8.30-15.30 1/2 + 1/2 päivä

Lohja, St. Laurence klubiravintola
Gunnarlankatu 210

Valmennuksessa käydään läpi matkailualan yleiset hinnoittelumallit, hinnoittelu jakelukanavissa (b2b ja b2c) ja tuoteen ja palvelun hinnoitteluperiaatteet Lisäksi perehdytään yksittäisen tuotteen ja matkapaketin hinnoittelurakenteeseen, hintajoustoon ja tuottojohtamiseen. Osallistuja saa vinkkejä kansainvälisen kaupan kannattavuuteen ja kaupanhierontaan liittyviin kysymyksiin.

Käydään myös läpi matkapakettilain perusteet ja vaikutukset matkailuyrityksen tuotteistukseen, hinnoitteluun ja jakeluun. Osallistuja ymmärtää workshopin jälkeen miten matkapakettilaki säätelee matkailun tuotantoa, myyntiä ja markkinointia.

Ilmoittautumiset viim. 6.5!

 

Info-/verkostoitumis- tilaisuus

14.5 klo 17.30-19.30

Inkoo

Paikalla on asiantuntijoita kertomassa erilaisista digitaalisista maksujärjestelmistä jotka ovat hyödyllisiä matkailuyrityksen kehittämisen kannalta.

Alipay ja Mobile Pay

 


Seuraa meitä Facebookissa!

 


 

Ota yhteyttä suoraan meihin tai lähetä kysymyksiä, ideoita tai palautetta lomakkeen kautta!

Ota yhteyttä!

Alexandra Stoor

Alexandra Stoor

Projektipäällikkö

+358 44 700 4199
alexandra.stoor@novago.fi

Taina Jukola

Taina Jukola

Projektityöntekijä

+358 44 758 5691
taina.jukola@novago.fi