Siirry pääsisältöön

Yrityksiä perustetaan aktiivisesti – Uusyrityskeskukset kannustavat myös omistajanvaihdoksiin

Uusia yrityksiä perustettiin Uusyrityskeskusten tarjoaman yritysneuvonnan avulla tammi-syyskuun aikana lähes viidennes enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Yritystoiminnan aloittaminen nollasta on vielä yleisin tapa ryhtyä yrittäjäksi, mutta Uusyrityskeskukset kannustavat pohtimaan myös toimivan yrityksen jatkamista yhtenä vaihtoehtona.

Tammi-syyskuun aikana perustettiin Uusyrityskeskusten neuvonnan avulla yhteensä 4996 uutta yritystä. Tämä on 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla tarkastelujaksolla ja kolme prosenttia enemmän kuin ennen koronaa, vuoden 2019 tarkastelujaksolla. Uusia asiakkaita oli nyt 8021, mikä on myös 18 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Reilusti yli puolet uusista asiakkaista (62 %) perusti yrityksen.

Länsi-Uudellamaalla toimivan Novago Yrityskehitys Oy:n maksuttoman yritysneuvonnan avulla perustettujen yritysten määrä nousi koronavuonna 2020 jopa 34 %. Tämän vuoden tammi-syyskuun ajanjaksolla perustettujen yritysten määrät ovat samat kuin edellisvuonna. Henkilökohtaisen neuvonnan tarve, yrityksen perustamisen hetkellä, kasvoi merkittävästi koronavuoden aikana ja kasvaa edelleen. Tämä on osoitus uusyritysneuvonnan palveluiden tärkeydestä. Eniten yrityksiä perustettiin matkailu- ja ravintola-alalle sekä kauneus- ja hyvinvointialalle sekä rakennusalalle.

Novago on osa valtakunnallista Suomen Uusyrityskeskusten verkostoa. Novagon tehtävänä on edistää kestävän ja kannattavan yritystoiminnan syntymistä Länsi-Uudenmaan alueelle. Uusyrityskeskusten kautta neuvoja saaneista uusista yrityksistä 80 % toimii vielä viidenkin vuoden jälkeen! Palvelumme on henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta kaikille Hangon, Inkoon, Lohjan, Siuntion ja Raaseporin asukkaille tai alueelle yritystä perustavalle.

Koko Suomen tasolla vain muutama prosentti neuvontaan tulleista asiakkaista päätyi yrittäjäksi omistajanvaihdoksen kautta.

– Suomessa yrittäjyys lähtee vielä hyvin usein liikkeelle omasta ideasta ja yritysneuvontaan tullaan siinä vaiheessa, kun idea on jo aika pitkälle mietitty.
– Toivon, että toimivan yrityksen jatkaminen nousisi nykyistä useammin vaihtoehdoksi. Yrityksen ostaminen voi olla ketterä polku yrittäjäksi, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Uusyrityskeskukset voivat saattaa yrityksestä luopuvat ja yrittäjyyttä suunnittelevat yhteen

Juuri julkaistun Omistajanvaihdosbarometrin mukaan yli 55-vuotiaita yrittäjiä on Suomessa 74 000 ja heistä yli puolet aikoo luopua yritystoiminnastaan viimeistään vuonna 2024. Selvityksen mukaan alasajo uhkaa lähivuosina 25 000 yritystä. Jatkajien löytäminen on suurin haaste.

Uusyrityskeskus on hyvä paikka saada yritystoiminnasta luopuvat ja yrittäjyyttä suunnittelevat kohtaamaan.

– Tähän mennessä omistajanvaihdosten eteen tehty työ on ollut lähinnä myyjien herättelyä. Nyt on aika vaikuttaa yrittäjyyttä suunnitteleviin ja tuoda esiin edut, joita toimivan yrityksen jatkamiseen liittyy, Kallama toteaa.

Omistajanvaihdosten edistäminen on vahvasti Uusyrityskeskusten agendalla. Suomen Uusyrityskeskukset ry on juuri saanut yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Suomen Yrittäjien sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton kanssa hankerahoituksen maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille.

– Lähdemme innolla rakentamaan omistajanvaihdosten ekosysteemiä. Se, että toimiviin, vakiintuneisiin yrityksiin saadaan jatkajia, on paitsi myyjän ja ostajan etu myös koko Suomen etu. Se pitää talouden pyörät pyörimässä, Kallama sanoo.

 

Lisätietoja:
Novago Yrityskehitys Oy, Tom Gammals, toimitusjohtaja, tom.gammals[at]novago.fi, puh. 050 911 1866, www.novago.fi

Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Susanna Kallama, susanna.kallama[at]uusyrityskeskus.fi, puh. 040 587 2445

Jaa

Lue myös